Wspólnie można więcej

Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej to najskuteczniejsze narzędzie wspierania reform politycznych, gospodarczych i społecznych. W 2014 r. rząd niemiecki zapoczątkował Proces Berliński, który ma służyć wzmocnieniu integracji sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich z Unią. Współpraca z Bałkanami Zachodnimi może przyczynić się do zwiększenia stabilności Unii i wzmocnić potencjał rozwojowy całej Europy.

Skuteczni w działaniu

Włączone w integrację europejską Bałkany Zachodnie to inwestycja z wysoką stopą zwrotu dla obu stron. Klasyczna sytuacja win-win, w której Europa wygrywa bezpieczeństwo, a państwa bałkańskie stabilny rozwój – mówi Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju.

Ku wspólnej Europie

Zorganizowany przez nasz kraj w lipcu tego roku Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu dał nowy impuls do integracji sześciu państw południa kontynentu z Unią Europejską. – Stabilizacja bezpośredniego otoczenia wspólnoty jest w naszym interesie – wyjaśniał stanowisko rządu Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, odpowiedzialny za organizację szczytu.

Stawiamy na zmiany

Edukacja, walka z wykluczeniem społecznym i modernizacja dróg to kluczowe cele, na które w tej perspektywie finansowej postawił Powiat Niżański. Ciekawe pomysły zostały przekute w dobre projekty. Samorząd pozyskał na nie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Unijne wsparcie na wszystkie przedsięwzięcia sięgnęło 20 mln zł.  
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Najważniejszy jest człowiek

W obecnej perspektywie finansowej Powiat Łańcucki uzyskał już ponad 50 mln zł dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020. Wśród licznych projektów dwie inwestycje zasługują na szczególną uwagę.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Trwałość w projektach EFS

Czasem trudno zmierzyć efektywność działań realizowanych w projektach miękkich. Jednakże do większości z nich stosuje się pewne zasady dotyczące trwałości i utrzymania rezultatów, oparte na mierzalnych wskaźnikach. Nierealne założenia można wyłapać już na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Quiz

Co wiesz o Funduszach Europejskich? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Podpowiedzi szukaj w artykułach, które publikujemy w tym wydaniu e-magazynu „Zobacz zmiany”.